Broder och jag har ett antal fotografier i Canvas utställda i caféet i Hornborgasjön. Alla välkomna för att ta del av dessa försök till fotografier.