Är barn- och ungdomar ointresserade av biologi?

Jag träffade för ett tag sedan en grupp ungdomar i 15-års åldern och frågade dem om de visste hur en gullviva såg ut. Utav ca 50 ungdomar var 3 eller 4 som kunde svara på hur en gullviva såg ut. Lite skrämmande. Hur skall man kunna skapa en relation till Naturen utan att man vet vad det man ser och upplever? Vem är det som förnekar våra ungdomar en relation till naturen genom att stoppa artkunskap etc?

Jag jobbar på en mellanstadieskola. Jag upplever att ungdomarna är jätteintresserade av natur och arter. När man bygger fågelholkar och berättar att man skall följa upp dessa blir gensvaret fantastiskt. När man vill mata vinterfåglar blir svaret lika positivt. När man sätter en flora i handen på barna och ber dem upptäcka vilka blommor som finns i vår närhet blir gensvaret fortfarande skrik och skratt i positiv anda Vad är det som då dödar detta?