Tisdag 5 dec 2006

Varför är barn och ungdomar biologiska dyslextiker idag? Ett stort ansvar ligger i skolan som har fokuserat sig på kärnämnena och tappat mycket annat. Jag tror också att vuxenvärlden får ta på sig ett stort ansvar. Det verkar idag som om föräldragenerationen har glömt naturen och inte har mycket tid att tillbringa ute i naturen med sina barn. Man är nog upptagen med att tjäna pengar till plasma tven och den senaste bilen så det blir lite tid över. Det är också problem att få ledare och fubnktionärer till olika föreningar, utan ledare blir det inga nya skådare eller fältbiologer.

I skolan märker jag att det finns ett otroligt intresse för djur, fågklar och natur. Detta intresse slår ut dataspel och annat, kanske idrotten som undantag. Problemet är att kanalisera detta intresse via föreningar och ledare? Är det någon som har en lösning? Varför finns det inga ledare som kan ställa upp kanske en dag i veckan eller var fjortonde dag?