26 november 2006

Var på konferens med studiefrämjandet fredag-lördag. Mycket givande och stimulerande. En sak som vi diskuterade var den biologiska okunskapen som breder ut sig. Idag och de sista 15-20 åren har barn och ungdomar inte fåttlära sig någon artkunskap. I skolan har sv, eng och matte prioriterats. Biologin blir mindre och mindre viktigt. Frågan är vad man kan göra åt det? Hur skall vi begära att unga människor som växer upp skall ha en känsla för miljö och det levande i naturen om man inte förstår samband i naturen om man inte har en relation till olika företelseer i naturen? För att förstå behöver man begrepp och ord för det man upplever om man inte har det blir allt rörigt och oförståligt, därför en biologisk dylexi.